Hvordan unngå å havne tilbake i gjeldsproblemer etter gjennomført gjeldsslette? En modell for bærekraftig gjeld

Type/nr R18/05
Skrevet av Lars Erik Vikeså Omland
Erfaringene tilsier at restrukturering og sletting av gjeld ikke nødvendigvis bidrar til å bringe fattige land ut av gjeldsproblemene. Om et lands gjeld er bærekraftig eller ikke etter en ettergivelse, avhenger bl.a. av landets preferanser for konsum i dag framfor konsum i framtida, avkastning på innenlandske realinvesteringer, muligheter for sanksjoner ved mislighold og verdensmarkedsrenten. Den første faktoren synes å ha spesielt stor betydning, og det er svært viktig å være bevisst på hvem som styrer landets preferanser. Et godt styresett og en god politikk ser ut til å være det som kan bringe et fattig land ut av stadig nye gjeldsproblemer og samtidig bidra til redusert fattigdom.
Språk Skrevet på norsk