Publikasjoner

Long Term Care and Hospital Length of Stay for Elderly Patients
Tor Helge Holmås, Egil Kjerstad, Frode Kristiansen and Hilde Lurås
A09/07
Høye underskudd og høy produktivitet, er det mulig? - en analyse av Helse Sør RHFs regnskapsmessige resultat og kostnadseffektivitet
Trond Bjørnenak (Norges Handelshøyskole), Kari Nyland (Høgskolen i Sør-Trøndelag) og Oddvar Kaarbøe (Helseøkonomiprogrammet i Bergen)
R07/07
Genomics and Equal Opportunity Ethics
Alexander W. Cappelen, Ole Frithjof Norheim and Bertil Tungodden
A08/06
Analyse av arealbruk i Kristiansand havn
Torbjørn Lorentzen
R03/07
The Premium of Marine Protected Areas: A Simple Valuation Model
Sturla F. Kvamsdal and Leif K. Sandal
A06/07
Prioriteringspraksis før og etter sykehusreformen
Jan Erik Askildsen, Tor Helge Holmås og Oddvar Kaarbø
A05/07
Eldre sykehuspasienter og det kommunale pleie- og omsorgstilbudet
Tor Helge Holmås, Egil Kjerstad, Frode Kristiansen og Hilde Lurås
A04/07
En analyse av lokal sårbarhet og kommunal beredskap på steder med kraftkrevende industri
Stig-Erik Jakobsen, Inger Beate Pettersen og Ingvill Stensheim
R34/06