Fornøyd med ’Raskere tilbake’?, – resultater fra en brukerundersøkelse

Type/nr R19/08
Skrevet av Egil Kjerstad og Bodil Ravneberg
Tilskuddsordningen for helse- og rehabiliteringstjenester, eller 'Raskere tilbake' som ordningen også markedsføres under, ble iverksatt etter initiativ fra Sykefraværsutvalget. I denne rapporten redegjøres det for erfaringer med ordningen basert på intervjuer med sykemeldte arbeidstakere. Intervjuobjektene har deltatt på 'Raskere tilbake'-prosjekt i regi av helseforetakene eller i regi av private leverandører under kontrakt med NAV.
Språk Skrevet på norsk