Publikasjoner

Globetrotterne - Norsk økonomi i en verden med fri handel, arbeidsvandring og internasjonaliserte bedrifter
Kjetil Bjorvatn, Victor D. Norman, Linda Orvedal, Stig Tenold i samarbeid med Jan I. Haaland og Hans Jarle Kind
R11/07
Sluttevaluering av MarinVEST
Stig-Erik Jakobsen, Bernt Aarset og Aksel Rokkan
R08/07
Another Tale of Two-Sided Markets
Hans Jarle Kind and Frank Stähler
A14/07
Effect measurement – Norad`s programme for master studies (NOMA)
Christian Andersen and Anita E. Tobiassen
A13/07
Taxes and Decision Rights in Multinationals
Søren Bo Nielsen, Pascalis Raimondos-Møller and Guttorm Schjelderup
A12/07
Optimal population and capital dynamics in fisheries with irreversible investments
Leif K. Sandal, Stein Ivar Steinshamn and Ayoe Hoff
A11/07
Midtveisevaluering av Arena-programmet
Stig-Erik Jakobsen, Knut Onsager, Aksel Rokkan og Torstein Nesheim
R01/07
Økonomisk analyse av behandling av MS-pasienter med Tysabri® i Norge
Bjørn Svendsen, Jan Harald Aarseth, Harald Nyland og Kjell-Morten Myhr
R09/07