Publikasjoner

Licensing technology and foreclosure
Derek J. Clark, Øystein Foros and Jan Yngve Sand
A36/07
Diagnoseverktøy for skolen som lærende organisasjon
Erik Døving, Rune Lines og Anita Tobiassen
A38/07
Veien mot kunnskapslandet – utfordringer for det norske utdanningssystemet
Kjell G. Salvanes, Jarle Møen, Torbjørn Hægeland, Oddbjørn Raaum og Kjetil Bjorvatn
R01/08
Investment in transmission
Finn R. Førsund
A34/07
Wind power, network congestion and hydro resource utilisation in the Norwegian power market
Finn R. Førsund, Balbir Singh, Trond Jensen and Cato Larsen
A33/07
En kartlegging av holdninger til sykefravær i Norden
Svenn-Åge Dahl, Tor Helge Holmås, Frode Skjeret og Egil Kjerstad
R23/07
Samkjøringsmodellen: En oversikt med vekt på økonomisk tolkning
Finn R. Førsunda, Birger Mob, Balbir Singha, Ove Wolfgangb(aSNF - bSINTEF)
R30/05