Indikatorer for lokal sårbarhet. Analyse av norske kommuner 2006-2007 og utviklingen 2004-2007

Type/nr R22/08
Skrevet av Rune Mjørlund,Christian Andersen og Stig-Erik Jakobsen
Denne rapporten inneholder en presentasjon av indikatorer for lokal sårbarhet i norske kommuner. Analysen baserer seg på et sett av syv indikatorer, dokumentert i SNF-rapport 22/07 Indikatorer for lokal sårbarhet – Utredning av et analyseverktøy. Den foreliggende rapporten oppdaterer datagrunnlaget med verdier for 2006 og 2007. Utformningen av indikatorene og oppsettet av analysen er identisk med det som ble brukt i SNF- rapport 22/07 for årene 2004-2005.
Språk Skrevet på norsk