Publikasjoner

Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen i området Lofoten og Barentshavet
Ivar Gaasland, Stein Ivar Steinshamn og Erling Vårdal
R17/10
A Market-Based Approach to Manage Endangered Species Interactions
Sturla Furunes Kvamsdal and Stephen M. Stohs
A40/10
En teoretisk presentasjon av EVA og Beyond Budgeting i lys av styringspakken
Mari Helene Gillesvik og Brede Borgen Kristiansen
R12/10
Budsjettrevolusjonen lar vente på seg
Magnus Sørum Eriksrud og Mikael B. McKeown
R11/10