Publikasjoner

Delings- og formidlingsøkonomi: Muligheter og utfordringer
Nina M. Iversen, Leif E. Hem, Alexander Jakubanecs, Eivind Farstad og Ove Langeland
R02/17
Upstream Partnerships among Competitors when Size Matters
Øystein Foros and Hans Jarle Kind
A06/17
Individuelle priser i dagligvaremarkedet – et fangens dilemma for kjedene?
Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Frode Steen
A04/17
Økonomisk analyse av klippfisknæringa
Marianne T. Bjørndal, Trond Bjørndal og Nils-Arne Ekerhovd
Økonomisk fiskeriforskning, nr. 1, 27 (2017)
Fokus på fremtidens foretaksløsninger
Torstein Nesheim og Inger Stensaker (red.), Fagbokforlaget, 2017
Bok
Små dytt for store valg: Kan nudging gi bedre oppmøte til lærerstudiet?
Kjetil Bjorvatn, Mathias Ekström og Armando José Garcia Pires
Samfunnsøkonomen, nr. 3, 46-51 (2017)
Midtveisevaluering av Sivas Inkubatorprogram og Næringshageprogram
Stig-Erik Jakobsen, Pelle Engesæter, Olav Kvitastein, Natalia Mæhle, Torstein Nesheim og Jarle Aarstad
R01/17
Physical basis risk in freight market hedging
Roar O. Ådland and Haiying Jia
Maritime Economics and Logistics (2017)
Fleksibel organisering i mediebedrifter
Torstein Nesheim, C. Rathke og L. Smith Nygaard
Magma, nr. 2, 14-26 (2017)
Market integration between wild and farmed seabream and seabass in Spain
Trond Bjørndal and J. Guillen
Applied Economics (2017)