Det norske bedriftsbankmarkedet. En beskrivende analyse av bankmarkedet for norske bedriftskunder

Type/nr R06/17
Skrevet av Ove Rein Hetland, Aksel Mjøs og Li Zhang

“Det norske bedriftsbankmarkedet» (Bedriftsbankboka) dokumenterer bankmarkedet for norske bedrifter som benytter banklån. Datagrunnlaget er kundeinformasjon fra norskrapporterende banker til Skatteetaten for årene 1997-2015, samt supplerende regnskaps- og foretaksdata primært fra Brønnøysundsregistrene. Bedriftsbankboka viser både den høye veksten i banklån fram til finanskrisen, men også veksten etterpå. Utviklingen er analysert etter nye-/etablerte låntakere, bedriftsstørrelse, alder, lokalisering, bransje, banktyper, banknasjonalitet og bankstørrelse. Bedriftsbankboka analyserer også endringene i kredittilgang etter finanskrisen for bedrifter som generelt har vanskelig for å få banklån, og finner tegn til at denne har blitt svekket.  Første utgave av Bedriftsbankboka kom i 2011 som SNF-Rapport 04/11 av Aksel Mjøs og John Phan.  Den nye Bedriftsbankboka er gjort av Ove R. Hetland, Aksel Mjøs og Li Zhang på oppdrag fra Kapitaltilgangsutvalget.

Språk Skrevet på norsk