Effekten av strengere internprisingsregler på overskuddsflytting i flernasjonale foretak

Type/nr Magma, 21(1), 62-70 (2018)
Skrevet av Julia Tropina Bakke, Arnt Ove Hopland og Jarle Møen