Emosjonsregulering i ledelse på tvers av organisatoriske og nasjonale grenser

Type/nr Magma, nr. 5, 52-60 (2018)
Skrevet av Berit Sund og Synnøve Nesse