Publikasjoner

Reducing GHG emissions in shipping - measures and options
Elizabeth Lindstad, Torstein Ingebrigtsen Bø and Gunnar Eskeland
Marine Design XIII (Eds. Petti Kujala and Lu Liangliang) (2018)
Greening the vehicle fleet: Norway's CO2-Differentiated registration tax
Shiyu Yan and Gunnar Eskeland
Journal of Environmental Economics and Management, 91, 247-262 (2018)
Hvordan digitalisering endrer regnskaps- og styringsinformasjonen
Katarina Kaarbøe, Dan-Richard Knudsen og Anita Meidell
Magma, nr. 6, 16-26 (2018)
Radikal endring og innovasjon
Inger Stensaker
Magma, nr. 7, 38-48 (2018)
Knowledge Management Systems and Work Improvements: The Moderating Effects of Work Characteristics
Leif Jarle Gressgård and Torstein Nesheim
Journal of Information & Knowledge Management (2018)
Gjenbruk av RPA i norske kommuner
Steinar Hjelset og Andreas Ulfsten
R04/18
Crude oil trade and green shipping choices
Haiying Jia
Transportation Research Part D: Transport and Environment, 65, 618-634 (2018)
How does the type of remuneration affect physician behaviour? Fixed salary versus fee-for-service
Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås, Karin Monstad og Odd Rune Straume
A03/18
Emosjonsregulering i ledelse på tvers av organisatoriske og nasjonale grenser
Berit Sund og Synnøve Nesse
Magma, nr. 5, 52-60 (2018)