Gjenstridige problemer og tverretatlig samordning: Et analytisk rammeverk

Type/nr Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 35(1), 28-50 (2019)
Skrevet av Torstein Nesheim, Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen og Simon Neby