Publikasjoner

Radikal endring og innovasjon
Inger Stensaker
Magma, nr. 7, 38-48 (2018)
Knowledge Management Systems and Work Improvements: The Moderating Effects of Work Characteristics
Leif Jarle Gressgård and Torstein Nesheim
Journal of Information & Knowledge Management (2018)
Gjenbruk av RPA i norske kommuner
Steinar Hjelset og Andreas Ulfsten
R04/18
Crude oil trade and green shipping choices
Haiying Jia
Transportation Research Part D: Transport and Environment, 65, 618-634 (2018)
How does the type of remuneration affect physician behaviour? Fixed salary versus fee-for-service
Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås, Karin Monstad og Odd Rune Straume
A03/18
Emosjonsregulering i ledelse på tvers av organisatoriske og nasjonale grenser
Berit Sund og Synnøve Nesse
Magma, nr. 5, 52-60 (2018)
Hvordan sikre innovasjon ved å samarbeide med en konkurrent?
Synnøve Nesse
Magma, nr. 5, 61-70 (2018)
Consumer responses to hedonic food products: Healthy cake or indulgent cake? Could dialecticism be the answer?
Alexander Jakubanecs, Alexander Fedorikhin and Nina Marianne Iversen
Journal of Business Research, 91, 221-232 (2018)
Enhancing knowledge articulation in communities of practices: The role of the community leader
Isabell Schonhowd Haagensen, Eline Katrin Helland and Torstein Nesheim
International Journal of Knowledge Management Studies, 9(1), 18-30 (2018)