I Johansen, R. B., Fosse, H. T. og Boe, O. (red.): Militær ledelse. Bergen: Fagbokforlaget

Type/nr Kriseledelse i en militær kontekst (2019)
Skrevet av Synnøve Nesse