Publikasjoner

Effekter av lederatferd. En studie av mellomstore regnskapsbedrifter i Norge
Henny Marie Fløystad og Inger Samuelsen Nordli
R11/15
Fish Processing in Portugal: An Industry in Expansion
Trond Bjørndal, Ana Brasão, Jorge Ramos and Amalie Tusvik
A04/16
Framing agenda for business model innovation research from the B2B context
Ganesh Prasad Neupane and Sven A. Haugland
A03/16
A framework for sustainable interorganizational business model
Ganesh Prasad Neupane and Sven A. Haugland
A02/16
Samferdselsprosjekters betydning for verdiskapningen. Holdepunkter for en samfunnsøkonomisk tilnærming
Per Heum, Kåre Petter Hagen, Eva Benedicte Norman, Victor D. Norman og Linda Orvedal
R12/15
The Portuguese Fish Processing Industry from the 1960s to the Present
Trond Bjørndal, Ana Brasão, Jorge Ramos and Amalie Tusvik
A13/15
HR-feltet i Norge 1995-2014: Stabilitet og profesjonalisering?
Erik Døving, Paul N. Gooderham og Henrik Øhrn
R14/15