Inter- og intraorganisatorisk samordning: Lærdommer fra strategien "Bolig for velferd"

Type/nr Nordiske Organisasjonsstudier, 19(1), 24-50 (2017)
Skrevet av Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen og Torstein Nesheim