Publikasjoner

Evaluation of foreign products in the context of South-North geographic cues
Igor Makienko and Alexander Jakubanecs
Int. J. Business and Emerging Markets, 12(4), 405-421 (2020)
Fra regionale kongedømmer til sentralisert stat? Radikal strukturendring i en digital tid
Ola Lindberg, Daniel Lotsberg og Torstein Nesheim
Beta, 34(2), 183-206 (2020)
Brexit and Consequences for Quota Sharing in the Barents Sea Cod Fishery
Trond Bjørndal, Torben Foss, Gordon R. Munro and Mogens Schou
A08/20
Planer for gode vaner: Et felteksperiment mot arbeidsledighet
Kjetil Bjorvatn, Mathias Ekström, Anne Karen Guro Hadland og Armando G. Pires
Samfunnsøkonomen, 134(6), 40-50 (2020)
The value of timecharter optionality in the drybulk market
Roar Adland and Vit Prochazka
Transportation Research Part E (2020)
The Day-to-Day Supply Responses of a Limited-Entry Mixed Fishery
Xiaozi Liu, Daigee Shaw, Trond Bjørndal and Mikko Heino
Marine Resource Economics, 36(1) (2020)
Vil grunnrenteskatt i havbruk hindre videre vekst i næringen?
Linda Nøstbakken og Simon Flatebø Selle
Samfunnsøkonomen, nr. 5, 44-61 (2020)
I Melchior, A. og Nilssen, F. (red.): Sjømatnæringen og Europa. EØS og alternativene. Oslo: Universitetsforlaget
Trond Bjørndal og Gordon R. Munro
Brexit og framtidig fiskeriforvaltning i Nordsjøen (2020)
Merkelogoen som virkemiddel for å utvikle sterke merker
Leif E. Hem og Nina M. Iversen
Magma, nr. 6, 68-76 (2020)
Bør norske merkevarer i asiatiske markeder kulturtilpasses?
Njål Sivertstøl, Magne Supphellen, Alexander Jakubanecs og Hege Mathea Haugen
Magma, nr. 6, 73-81 (2020)
Well-to-tank carbon emissions from crude oil maritime transportation
Suzanne Greene, Haiying Jia and Gabriela Rubio-Domingo
Transportation Research Part D: Transport and Environment, 88, art.nr. 102587 (2020)
Household Bargaining and Spending on Children: Experimental Evidence from Tanzania
Charlotte Ringdal and Ingrid Hoem Sjursen
Economica (2020)
Global Oil Export Destination Prediction: A Machine Learning Approach
Haiying Jia, Roar Adland and Yuchen Wang
The Energy Journal, 42(4) (2020)
Spatial variation of travel time uncertainty in container shipping
Haiying Jia, Jasmine Siu Lee Lam and Nguyen Khoi Tran
Transportation Research Procedia, 48, 1740-1749 (2020)