Publikasjoner

Landing Fees Versus Fish Quotas
Rögnvaldur Hannesson and John Kennedy
A27/03
Identity expression in the adoption of mobile services: The case of multimedia messaging services
Per E. Pedersen, Herbjørn Nysveen and Helge Thorbjørnsen
A26/03
Regionale effekter av statlig politikk i kraftsektoren
Grete Rusten og Tom Eldegard
A21/03
National versus international mergers in unionised oligopoly
Kjell Erik Lommerud, Odd Rune Straume and Lars Sørgard
A19/03
Offentlig politikk og regional næringsutvikling i fiskerinæringen
Stig-Erik Jakobsen og Knut Bjørn Lindkvist
A17/03