Publikasjoner

LANGTIDSLEDIGHET et bruker- og etatsperspektiv
Grete Rusten og Hans-Tore Hansen
R54/02
Følgeevaluering av Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon
Erik Døving, Roald Sand, Stig-Erik Jakobsen, Margrete Haugum, Grete Rusten og Anne Grete Sand
R50/02
The Development of East Asia
Martin Bech Holte
R49/02
Symmetric Tax Competition under Formula Apportionment
Wolfgang Eggert and Guttorm Schjelderup
R47/02
Company versus Country Branding: "Same, Same but Different"
Ingeborg Astrid Kleppe and Lena Larsson Mossberg
R45/02
Synspunkter på den økonomiske politikken i lys av nasjonalbudsjettet for 2003
Jan Tore Klovland, Guttorm Schjelderup og Øystein Thøgersen
R42/02