Publikasjoner

Ledelse av agile team
Astrid Sandvik og Aurora Solberg Engen
R03/20
Evaluation of foreign products in the context of South-North geographic cues
Igor Makienko and Alexander Jakubanecs
Int. J. Business and Emerging Markets, 12(4), 405-421 (2020)
Fra regionale kongedømmer til sentralisert stat? Radikal strukturendring i en digital tid
Ola Lindberg, Daniel Lotsberg og Torstein Nesheim
Beta, 34(2), 183-206 (2020)
Brexit and Consequences for Quota Sharing in the Barents Sea Cod Fishery
Trond Bjørndal, Torben Foss, Gordon R. Munro and Mogens Schou
A08/20
Planer for gode vaner: Et felteksperiment mot arbeidsledighet
Kjetil Bjorvatn, Mathias Ekström, Anne Karen Guro Hadland og Armando G. Pires
Samfunnsøkonomen, 134(6), 40-50 (2020)
The value of timecharter optionality in the drybulk market
Roar Adland and Vit Prochazka
Transportation Research Part E (2020)
The Day-to-Day Supply Responses of a Limited-Entry Mixed Fishery
Xiaozi Liu, Daigee Shaw, Trond Bjørndal and Mikko Heino
Marine Resource Economics, 36(1) (2020)
Vil grunnrenteskatt i havbruk hindre videre vekst i næringen?
Linda Nøstbakken og Simon Flatebø Selle
Samfunnsøkonomen, nr. 5, 44-61 (2020)
I Melchior, A. og Nilssen, F. (red.): Sjømatnæringen og Europa. EØS og alternativene. Oslo: Universitetsforlaget
Trond Bjørndal og Gordon R. Munro
Brexit og framtidig fiskeriforvaltning i Nordsjøen (2020)
Merkelogoen som virkemiddel for å utvikle sterke merker
Leif E. Hem og Nina M. Iversen
Magma, nr. 6, 68-76 (2020)