Statistical arbitrage in the freight options market

Type/nr Maritime Policy & Management (2021)
Skrevet av Roar Adland, Lars Eirik Anestad and Bjarte Abrahamsen