Publikasjoner

Kinolokalisering i Bergen
Stig-Erik Jakobsen
A13/00
Access Pricing, Quality Degradation and Foreclosure in the Internet
Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Lars Sørgard
A12/00
Unemployment clusters across European regions and countries
Henry G. Overman and Diego Puga
A08/00
Regnskapsføreren som verdiskapingsagent: Status og Muligheter
Paul N. Gooderham og Odd Nordhaug
A02/00