Noen prinsipielle betraktninger om politisk risiko i en velferdsstat

Type/nr A54/00
Skrevet av Espen R. Henriksen
At en velferdsstat forsikrer innbyggerne mot bredt definert markedsrisiko, er et akseptert faktum blant de fleste økonomer. Hva det inntil nylig ikke har vært tilsvarende forståelse for, er hvordan politikk i en velferdsstat kan skape risiko. I det foreliggende notatet forsøker jeg først å avgrense og skissere analytiske tilnærminger til begrepet “politisk risiko”. Deretter viser jeg hvordan offentlige pensjonsforpliktelser og den offentlige formuesforvaltningen spesielt har vært og er utsatt for politisk risiko.
Språk Skrevet på norsk