Torstein Nesheim

Torstein Nesheim

Senior Researcher

Telefon: +47 55 95 97 72
Akademisk tittel: PhD, Professor https://www.linkedin.com/in/torstein-nesheim-86792715/

Research interests

 • Organizational structure, especially challenges in project-based organizations, matrixes and multi-dimensional organizations
 • Organizational boundaries and network organizations
 • Non-standard work arrangements and multi-employment relations
 • Knowledge management and knowledge sharing
 • Human resource management
 • Organization, change and innovation in the public sector

Selected publications

 • Nesheim, T. (2022). Agil organisering: Fra utviklingsprosjekter til prosjektteam. Magma, 4/22.
 • Nesheim, T. (2021). Exploring the resource manager role in a project-based organization. International Journal of Managing Projects in Business, https://doi.org/10.1108/IJMPB-12-2020-0389
 • Bratlie, S., Molvær, M. and Nesheim, T. (2021). Fleksibel struktur i to statsetater. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 37(1), 50-68. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2021-01-03
 • Lindberg, O., Lotsberg, D. and Nesheim, T. (2020). Fra regionale kongedømmer til sentralisert stat. Radikal strukturendring i en digital tid. Beta, 34(2), 183-206. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3134-2020-02-03
 • Nesheim, T., Gressgård, L.J., Hansen, K. og Neby, S. (2019). Gjenstridige problemer og tverr-etatlig samordning: Et analytisk rammeverk. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 35(1), 28-50. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2019-01-02
 • Nesheim, T. (2019). A fine balance? Unwrapping the coexistence of projects and non-projects in the core of the organization. International Journal of Managing Projects in Business http://doi.org/10.1108/IJMPB-12-2018-0272
 • Gressgård, L.J. & Nesheim, T. (2018). Knowledge management systems and work improvements: Moderating effects of work characteristics. Accepted for publication in Journal of Information and Knowledge Management. https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0219649218500429.
 • Haagensen, I.S., Helland, E.K., & Nesheim, T. (2018). Enhancing knowledge articulation in communities of practices: The role of the community leader. International Journal of Knowledge Management Studies, 9(1), 18-30.
 • Lindland, A., Mikkelson, A., og Nesheim, T. (2018). Kampen om ressursene: Kompetanseutfordringer i en prosjektbasert organisasjon. Nordiske Organisasjonsstudier.
 • Roverud, L.H., Kjølvik, T.K., Nesheim, T. og Jesnes, K. (2017). Mellomledd i oppdragsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet, nr. 3, 200-216.
 • Mydland, N. og Nesheim, T. (2017). Avbyråkratisering i staten? Utfordringer ved prosjekt- og teamorganisering. Nordiske Organisasjonsstudier, 19(2), 3-24.
 • Fijalkowska, A.P., Hjartåker, K.S., & Nesheim, T. (2017). Lay off employees or terminate consultant contracts? Responses to an external shock in three firms in the Norwegian petroleum industry. Employee Relations, 39(7), 1-19.
 • Nesheim, T., Olsen, K.M., & Sandvik, A.M. (2017). Never walk alone: achieving work performance through networking ability and autonomy. Employee Relations, 39(2), 240-253.
 • Olsen, K.M., Sverdrup, T., Nesheim, T., & Kalleberg, A.L. (2016). Multiple foci of commitment in a professional service firm: Balancing complex employment relations. Human Resource Management Journal, 26(4), 390-407.
 • Nesheim, T. and Hunskaar, H.M. (2015). When employees and external consultants work together on projects: Challenges of knowledge sharing. International Journal of Project Management, 33(7), 1417-1424.
 • Kalleberg, A.L., Nesheim, T., & Olsen, K.M. (2015). Job quality in triadic employment relations: Work attitudes of Norwegian temporary help agency employees. Scandinavian Journal of Management, 31(3), 362-374.
 • Nesheim, T. (2011). Balancing Process Ownership and Line Management in a Matrix-like Organization. Business and Process Management, 18(2), 109-119.
 • Nesheim, T., Olsen, K.M., & Tobiassen, A.E. (2011). Knowledge communities in matrix-like organizations: managing knowledge towards application. Journal of Knowledge Management, 15(5), 836-850.

Research projects/Work in progress

 • The knowledge firm: Allocation of personal and competence development in a complex organization (2019-2023)
 • Freelancers, independent contractors and the organization of work (2019-2023)