Publikasjoner

Unemployment clusters across European regions and countries
Henry G. Overman and Diego Puga
A08/00
Regnskapsføreren som verdiskapingsagent: Status og Muligheter
Paul N. Gooderham og Odd Nordhaug
A02/00
The SMS Bandwagon in Norway: What Made the Market?
Kjetil Andersson, Øystein Foros and Frode Steen
A21/04
Hvordan gjør vi oss nett? Webstrategier for hordalandskommuner
Grete Rusten og Winfried Ellingsen
A24/04