Vil konkurranse undergrave stabiliteten i banksektoren?

Type/nr A07/15
Skrevet av Lars Sørgard

I denne artikkelen drøftes den mulige konflikten mellom konkurranse og stabilitet i banksektoren, og drøftingen relateres til den pågående debatten i norsk banknæring. Det konkluderes med at det neppe er grunn til å ha en mindre streng konkurransepolitikk, for eksempel angående inngrep mot dempet konkurranse på pris, i denne næringen enn det en har i alle andre næringer.

Språk Skrevet på norsk