Uheldig særskatt av havbruk

Publisert 21.10.2022 / Oppdatert 26.10.2022

Innlegg ved Trond Bjørndal i Dag og Tid.