Tre nye prosjekter til SNF fra Konkurransetilsynet

Publisert 01.07.2022 / Oppdatert 16.08.2022

Prosjekt: Cartel policy in the Nordic countries
Innvilget: 1,8 mill. kroner
Prosjektleder: Professor Lars Sørgard (NHH)

Prosjekt: Strategic barriers to entry and expansion in grocery retailing
Innvilget: 970.000 kroner
Prosjektleder: Førsteamanuensis Morten Sæthre (NHH)

Prosjekt: Utvikling av metoder for avdekking av ulovlig samarbeid og misbruk av dominerende stilling anvendt på legemiddelmarkedet
Innvilget: 1,1 mill. kroner
Prosjektleder: Professor Kurt Brekke (NHH)