To nye prosjekter fra Konkurransetilsynet til SNF

Publisert 30.05.2023 / Oppdatert 31.05.2023

Prosjekt: Substitution and Ownership in the Norwegian Newspaper Market

Innvilget: 1,2 mill. kroner

Prosjektleder: Førsteamanuensis Øyvind Thomassen (NHH)

Prosjekt: Digital platforms and product recommendation systems

Innvilget: 1,0 mill. kroner

Prosjektleder: Professor Mohammed Mardan (NHH)