Nytt KSP-prosjekt til SNF fra Forskningsrådet

Publisert 30.06.2022 / Oppdatert 01.07.2022

Prosjekt: FlexiFish - Developing flexible instruments for mixed fisheries
Innvilget: 11,9 mill. kroner
Prosjektleder: Seniorforsker Trond Bjørndal