Nytt KSP-prosjekt til SNF fra Forskningsrådet/Landbruksdirektoratet

Publisert 24.06.2022 / Oppdatert 30.06.2022

Prosjekt: OPTINORFARM - Økonomisk og miljømessig optimering på norske gårdsbruk
Innvilget: 10,8 mill. kroner 
Prosjektleder: Professor Mario Guajardo, NHH