Næringsøkonomi, skatt og regulering

Fokuset til forskningsgruppen er på bedriftsstrategier i forskjellige markeder. Forskningsgruppen har til formål å bidra til økt forståelse for hvordan markeder fungerer. I næringsøkonomi og regulering kan det bety å forstå hvordan konkurranse i ulike markeder fungerer, og bidra til at bedrifter gjør lønnsomme strategiske valg og offentlige myndigheter utformer gode rammebetingelser som sikrer effektiv konkurranse og økt verdiskapning. Innen skatt betyr dette å øke forståelsen for hvordan skatter og avgifter påvirker individer, bedrifter og verdiskaping. Forskningsgruppen har et bredt utvalg prosjekter i næringsøkonomi innenfor en rekke markeder som bank, tele, media, shipping og legemidler samt offentlig økonomi. I tillegg har forskningsgruppen prosjekter innen konkurransepolitikk, skatteøkonomi og offentlig markedsregulering mer generelt. Oppdragsgivere omfatter både private bedrifter og offentlige myndigheter samt Norges forskningsråd og European Commission. Forskningsgruppen består av forskere med lang erfaring knyttet til prosjekter innen næringsøkonomi, skatt og regulering, men har også knyttet til seg yngre forskere med gode analytiske ferdigheter.


Utvalgte prosjekter

 • Hi-Drive - Addressing challenges toward the deployment of higher automation
 • L3 Pilot – Piloting Automated Driving on European Roads 
 • Media competition and media policy 
 • Price discrimination in the input market: efficiency enhancing or anti-competitive
 • Between predation and bid rigging: Competition issues in procurement markets
 • Competition policy and strategy: the interplay between consumers, upstream and downstream market players
 • Industrial organization of legal and illegal cartels: Dynamics in collusion over time and jurisdiction 
 • New aspects of competition in media and network markets: Implications for competition policy? 
 • Skyldkravet i konkurranseretten og alternative håndhevelsesformer 
 • Skattesenteret 


Forskningsleder 

Førsteamanuensis Malin Arve, NHH
Tlf.: 55 95 91 52
E-post: malin.arve@nhh.no

 

Medarbeidere

 • Seniorforsker Afsaneh Bjorvatn (SNF)
 • Seniorforsker Per Heum (SNF)
 • Seniorforsker Armando José Garcia Pires (SNF)
 • Forsker Frode Skjeret (SNF)
 • Postdoktor Ole-Andreas Næss (SNF)
 • Førsteamanuensis Carsten Gero Bienz (NHH/SNF)
 • Professor Kurt Richard Brekke (NHH/SNF)
 • Professor Øystein Foros (NHH/SNF)
 • Professor Arnt Ove Hopland (NHH/SNF)
 • Professor Hans Jarle Kind (NHH/SNF)
 • Førsteamanuensis Michael Kisser (NHH/SNF)
 • Førsteamanuensis emeritus Karl Rolf Pedersen (NHH/SNF)
 • Førsteamanuensis Aksel Mjøs (NHH/SNF)
 • Professor Jarle Møen (NHH/SNF)
 • Professor Øivind Anti Nilsen (NHH/SNF)
 • Professor Guttorm Schjelderup (NHH/SNF)
 • Professor Frode Steen (NHH/SNF)
 • Førsteamanuensis Morten Sæthre (NHH/SNF)
 • Professor Lars Sørgard (NHH/SNF)