The impact of liability of foreignness on performance in hybrid organizations

Type/nr Journal of International Management (2024)
Skrevet av Tigist Woldetsadik Sommeno, Roy Mersland and Trond Randøy
Språk Skrevet på engelsk