HR i den norske arbeidslivsmodellen

Type/nr Cappelen Damm (2024)
Skrevet av Karen Modesta Olsen
Språk Skrevet på norsk