Beyond age-structured single-species management: Optimal harvest selectivity in the face of predator–prey interactions

Type/nr Natural Resource Modeling (2024)
Skrevet av Rasmus Noss Bang and Stein Ivar Steinshamn
Språk Skrevet på engelsk