Verdiskaping i klippfisknæringa

Type/nr Økonomisk fiskeriforskning, 33(1), 53-68 (2023)
Skrevet av Trond Bjørndal, Rannvá Danielsen and Erik Nesset