Using feedforward neural networks to represent ecosystem dynamics for bioeconomic analysis

Type/nr Marine Ecology Progress Series, 716, 1-15 (2023)
Skrevet av Yuanming Ni, Leif K. Sandal, Sturla Furunes Kvamsdal and Cecilie Hansen
Språk Skrevet på engelsk