Tracking volume change of the bulk commodities with interferometric SAR

Type/nr IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium proceedings (2023)
Skrevet av Zhenming Wu, Pål Gunnar Ellingsen, Haiying Jia and Roar Os Ådland
Språk Skrevet på engelsk