The Governance of Knowledge Sharing and Application in MNCs: The Role of Management and Autonomous Motivation

Type/nr Beta, 37(1), 1-29 (2023)
Skrevet av Christina Roe Steen, Torstein Nesheim and Karen Modesta Olsen
Språk Skrevet på engelsk