The effect of quota portfolio composition on optimal harvest strategy and profitability in a multi-species fishery

Type/nr ICES Journal of Marine Science (2023)
Skrevet av Tannaz Alizadeh Ashrafi, Øystein Hermansen and Sturla F. Kvamsdal
Språk Skrevet på engelsk