Smart home charging of electric vehicles using a digital platform

Type/nr Smart Energy, 100118 (2023)
Skrevet av Endre Jostein Bjørndal, Mette Bjørndal, Elisabeth Kjerstad Bøe, Jacob Dalton and Mario Guajardo
Språk Skrevet på engelsk