Ser vi atter slike fjell og dalar: Avveiningen mellom lokaløkonomi og naturkostnader ved hytteutbygging

Type/nr Samfunnsøkonomen, 1/2023
Skrevet av Endre Kildal Iversen, Kristine Grimsrud, Øyvind Nystad Handberg, Henrik Lindhjem og Ståle Navrud
Språk Skrevet på norsk