Salmon aquaculture in the Faroe Islands - historical developments and future prospects

Type/nr Aquaculture Economics & Management (2023)
Skrevet av Trond Bjørndal and Zvonimir P. D. Mrdalo
Språk Skrevet på engelsk