Recent advances in decision support for beef and diary farming: modeling approaches and opportunities

Type/nr International Transactions in Operational Research (2023)
Skrevet av Rasmus Noss Bang, Mario Guajardo and Bjørn Gunnar Hansen
Språk Skrevet på engelsk