Metals at the nexus: renewable vs. nuclear energy systems, metal import requirements, and energy security in the European Union

Type/nr Mineral Economics (2023)
Skrevet av Chunzi Qu and Rasmus Noss Bang
Språk Skrevet på engelsk