Investment in water, sewage and waste disposal in Norwegian local governments

Type/nr Property Management (2023)
Skrevet av Arnt Ove Hopland, Marianne Haraldsvik and Sturla Furunes Kvamsdal
Språk Skrevet på engelsk