Innovation Capacity

Type/nr Fagbokforlaget (2023)
Skrevet av Christine Meyer, Inger Stensaker, Rune Bjerke and Anne Cathrin Haueng
Språk Skrevet på engelsk