HRM-praksiser i TV-produksjon

Type/nr In: HR i møte med det nye arbeidslivet (eds. Andreas N. Thon, Laura E. M. Traavik og Kjetil A. Vedøy). Cappelen Damm Akademisk (2023)
Skrevet av Jarle Bastesen, Torstein Nesheim and Elin Ørjasæter
Språk Skrevet på norsk