Fisheries Management under Uncertainty Using a Convex Tax

Type/nr Marine Resource Economics, 38(1), 47-64 (2023)
Skrevet av Helge Berglann
Språk Skrevet på engelsk