Competition and risk taking in local bank markets: Evidence from the business loan segment

Type/nr Journal of Empirical Finance (2023)
Skrevet av Chiara Canta, Øivind A. Nilsen and Simen A. Ulsaker
Språk Skrevet på engelsk